گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مكانيك ماشينهاي كشاورزي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : ایمان نام خانوادگی : احمدی مسینه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مکانيک خاک، طراحي ماشينهاي کشاورزي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ماشینهای کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :