گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - کشاورزی-علوم دامي -تغذيه دام
مرتبه علمي : استاد

بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : طغیانی خوراسگانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : toghiani@hotmail.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم دامی - تغذیه طیور
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :