گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : فروزنده نام خانوادگی : دشتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : dashti@khuisf.ac.ir
ایمیل : fz_dashti@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : سلامت مادر و‌ نوزاد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مامایی
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : مقایسه میزان درد و بروز عفونت در ترمیم پوستی اپی زیوتومی با نخ قابل جذب و غیر قابل جذب
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: روش تحقیق کیفی
ارائه دهنده : دکتر حیدر علی عابدی
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره: آشنایی با کتابخانه دیجیتال
ارائه دهنده : دکتر مجید طغیانی
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره: روش تدریس و ارزیابی دانشجو
ارائه دهنده : دکتر نرگس کشتی آرای
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراس طول دوره : 4ساعت
عنوان دوره: آشنایی با نرمافزار spss
ارائه دهنده : دکتر علیرضا یوسفی
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراس طول دوره : 8 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شیر مادر
محل دوره : بیمارستان مطهری -بیمارستان سعدی تاریخ دوره : 92
عنوان دوره : کژ کاری های جنسی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان تاریخ دوره : 92
عنوان دوره : بهداشت زنان
محل دوره : بیمارستان شهید صدوقی تاریخ دوره : 91-93
عنوان دوره : اختلالات جنسی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان تاریخ دوره : 93
خلاصه ی رزومه :
تالیف 6 کتاب - چاپ 19مقاله در مجله -ارائه 15 مقاله در کنگره های بین المللی - ارائه 29 مقاله در کنفرانس های ملی - ارائه 40 مقاله در همایش های منطقه ای و داخلی - کسب 5 رتبه تدریس و پژوهش برتر- سابقه ی 14 فعالیت اجرایی - سابقه ی 13 فعالیت آموزشی و پژوهشی - شرکت در 22 کارگاه -حضور بیش از 10 سال در مرکز مشاوره ی دانشگاه - استاد راهنما و مشاور  بیش از 20 بایان نامه - استاد داور و ناظر پژوهشی ده ها پایان نامه و داور مقالات همایش های دانشکده