گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : مدرسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m-modaresi@khuisf.ac.ir
ایمیل : mehrdad_modaresi@hotmail.com
زمینه تحقیقاتی : Herbal Drugs Physiology Reproductive biology Developmental Biology Endocrine Physiolgy
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی
دانشگاه محل تحصیل : تبریز سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم جانوری
دانشگاه محل تحصیل : تربیت معلم تهران سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم جانوری
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه :