گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق و الكترونيك

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : مهدوی مزده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : muhammad.mahdavi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :