رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسي طراحي محيط زيست
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : محمدمهدی نام خانوادگی : صادقیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Landscape Design, Site Engineering, Environmental Design,
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی طراحی محیط
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری منظر
دانشگاه محل تحصیل : Landscape Design Academy سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :