گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

  • کد گروه پردازش تصویر - نیمسال دوم 96-95 : qhm4z4
  • کد گروه سمینار چهارشنبه - نیمسال دوم 96-95 : rnq7dt
  • کد گروه داده کاوی دوشنبه - نیمسال دوم 96-95 : mdpaq9
بيوگرافي

نام : فرساد نام خانوادگی : زمانی بروجنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farsad dot zamani at yahoo dot com
زمینه تحقیقاتی :