گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران- مدیریت ساخت
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : هادی نام خانوادگی : سروری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sarvari.hadi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت و ارزيابي ريسک، قراردادهاي PPP، مهندسي ارزش.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : عمران- مدیریت ساخت
دانشگاه محل تحصیل : UTM سال اخذ مدرک : 2016
عنوان پایان نامه :