گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پریودانتیکس

بيوگرافي

نام : وحید نام خانوادگی : اصفهانیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

نام و نام خانوادگی: وحید اصفهانیان                   متولد: 1350 - کاشان                                 

v    ورود به دانشکده دندانپزشکی اصفهان: مهرماه 1368

v    فارغ التحصیل دکترای حرفه ای دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی اصفهان: اردیبهشت ماه  1375

v    عنوان پایان نامه دکترای حرفه ای:

بررسی میزان شیوع اختلالات تعدادی دندانهای شیری در کودکان 5-3 ساله مهد کودکهای شهر اصفهان        

استاد راهنما:  دکتر بهمن سراج                                                                                                      

v    مربی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از خرداد ماه 1375 لغایت اسفند ماه 1381

v    معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از خرداد ماه 1378 لغایت  اسفند ماه  1381

v    عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از 1376 لغایت 1383

v    ورود به دوره تخصص پریودونتیکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان مهرماه 1378

v    فارغ التحصیل دکترای تخصصی پریودونتیکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان تیرماه 1381

v    عنوان پایان نامه تخصصی:

بررسی هیستولوژیک اثر Neo _ os  در بازسازی ضایعات سه دیواره استخوان آلوئول گربه

                استاد راهنما: دکتر مهدی صاحبجمع اتابکی

v    احراز رتبه دوم در آزمون کشوری بورد تخصصی پریودونتیکس

v    احراز رتبه پایان نامه برتر در دومین همایش سالیانه علمی پریودونتولوژی ایران مشهد:  1381

v    احراز رتبه پایان نامه تخصصی برتر در سومین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت تهران: اسفند ماه  1381

v    استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از فروردین ماه 1382

v    رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از فروردین ماه 1382 لغایت دی ماه 1383

v    معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از بهمن ماه 1383

v    راهنمای 15 پایان نامه دکترای حرفه ای دندنپزشکی و 3 پایان نامه دکترای تخصصی

v    مشاوره 22 پایان نامه دکترای حرفه ای دندنپزشکی و یک پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

v    انتشار 18 مقاله تحقیقی در مجلات علمی پژوهشی

v    ارائه 13 مقاله در همایش های داخلی و 2 مقاله در همایش های خارجی

v    ترجمه کتاب Peri-Implant Infection با همکاری گروه مترجمان (ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با همکاری انتشارات رویان پژوه-1392)