گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : هادی نام خانوادگی : فرهادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farhadihadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : درمان اعتیاد به شبکه های مجازی، اعتیاد به اینترنت واعتیاد به بازیهای کامپیوتری، درمان واقعيت مجازي(Virtual Reality therapy )و واقعیت افزوده (Augmented Reality)در اختلالات روانشناختی، روانشناسی صنعتی سازمانی و روانشناسی رفتار مصرف کننده
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :