گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم سياسي-امنيت ملي

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : مالمیر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :