گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mehr.sadeghi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فرهنگ- گردشگری
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت جهانگردی
دانشگاه محل تحصیل : علامه طباطبائی تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : -------
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : عوامل فرهنگی مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی شهر شهرکرد
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : ارائه الگوی ارزیابی مدیریت برداشت در سازمانهای فرهنگی مورد مطالعه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان