گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عاطفه نام خانوادگی : چمنی
تاریخ تولد : 1357/10/12
محل تولد : کاشان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.chamani@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : محيط زيست- تنوع زيستي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم محیط زیست- تنوع زیستی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: - کارگاه آموزشی ارزشیابی، اندازه گیری و آزمون
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : 1386
عنوان دوره: - کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه های آموزشی،
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : 1386
عنوان دوره: - کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار GIS
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : 1386
عنوان دوره: - کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت سطح دو
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : 1386
عنوان دوره: - کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم و تربیت
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : 1388
عنوان دوره: - کارگاه آموزشی نحوه نگارش زندگی نامه علمی، معرفی نامه و توصیه نامه به زبان انگلیسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : 1389
عنوان دوره: - کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم و تربیت سطح یک
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : 1390
عنوان دوره: - کارگاه آموزشی مهارتهای تعلیم و تربیت سطح سه
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : 1390