گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اقتصاد
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : شریفی رنانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.sharifi@khuisf.ac.ir
ایمیل : sharifi55r@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد پولي، اقتصاد صنعتي، اقتصاد اسلامي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اقتصاد
دانشگاه محل تحصیل : امام صادق (ع) سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اقتصاد
دانشگاه محل تحصیل : امام صادق (ع) سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : بازار فیوچرز
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اقتصاد پولی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : مکانیزم انتقال پولی در ایران