دکتر گلرخ کوپایی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : گلرخ نام خانوادگی : کوپایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : g.koupaei@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :