گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : بهاروند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.baharvand@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : معماري پايدار
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :