گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - بیماریهای دهان و تشخیص
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : امیرمنصور نام خانوادگی : شیرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : am_shirani@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :