دکتر نرگس حبیبی
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

بيوگرافي

نام : نرگس نام خانوادگی : حبیبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : narges.habibi@gmail.com
ایمیل : n.habibi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : کامپیوتر (هوش مصنوعی-بیوانفورماتیک)
دانشگاه محل تحصیل : Universiti Teknologi Malaysia سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : Prediction of Recombinant Protein Overexpression in Escherichia coli Using Machine Learning Techniques
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : کامپیوتر (هوش مصنوعی-بیوانفورماتیک)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : Protein Contact Map Prediction Using Committee Machine Approach
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کامپیوتر (نرم افزار)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : Design and Implementation of a Web Proxy Server Using Java Technology