دکتر سیدعلی محمد کلانترمعتمدی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ارتودانتیکس

بيوگرافي

نام : سیدعلی محمد نام خانوادگی : کلانترمعتمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :