گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - شبکه های کامپیوتری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : سلطان آقائی کوپائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : soltan@khuisf.ac.ir
ایمیل : mersa6@yahooo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه UPM مالزی سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : طراحی ساختار ترکیبی برای پردازش الگوریتم های کوانتومی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : فشرده سازی تصاویر محترک
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامیپوتر- سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :