گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیدعلیرضا نام خانوادگی : زارعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.r.zareei@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : طراحي لرزه اي سازه ها- مهندسي زلزله- سازه هاي خاص و شريان هاي حياتي- ريسک لرزه اي وارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي سازه ها- فناوري هاي نوين ساختماني و سازه هاي نو- ارتباط سازه و معماري
سوابق علمی و تحصیلی
دکتري تخصصي مهندسي عمران -سازه دانشگاه آزاد اسلامي  واحد علوم و تحقيقات تهران-

مدير گروه مهندسي عمران ( کارشناسي- کارشناسي ارشد و دکتري ) از سال 1393 تا 1397