گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : زهره نام خانوادگی : فتوحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : z.fotouhi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : شبکه برق هوشمند، مديريت شارژ خودروهاي الکتريکي، شبکه هاي کامپيوتري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : کامپیوتر سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت یک PLC آزمایشگاهی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برق-مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی یک مودم HDSL/ADSL با استفاده از روش مدولاسیون چند حاملی کد شده