گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق-مخابرات

  • نمرات اعلام شد. به سامانه دانشجویی مراجعه کنید.
  • ساعات حضور برای ارائه پروژه و کاراموزی در تیرماه: شنبه 17 تیر و چهارشنبه 28 تیر ساعت9 الی 13 ، دفتر دانشکده مهندسی
بيوگرافي

نام : زهره نام خانوادگی : فتوحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : z.fotouhi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :