دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : سید حامد نام خانوادگی : افتخارزاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : eftekharzadeh.h@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت ، طرح هاي نخبگان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ژنتیک و اصلاح نژاد
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر تست الکل شیر خام مشترک صنعت و دانشگاه
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی استراتژی فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک : سال سوم
عنوان پایان نامه : در حال پژوهش رساله ( مربوطه مدیریتی )
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کلیه دوره های مدیریتی به شرح مندرج در سوابق
ارائه دهنده : مراکز معتر اعتبار دهنده داخلی و بین المللی
محل دوره : ایران ، آلمان ، ایتالیا طول دوره : 540 نفر ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : محیط زیست ، آبیاری قطره ای ، ژنتیک
محل دوره : دانشگاه پیام نور مرکز استان اصفهان تاریخ دوره : 1388 الی 1391
عنوان دوره : آراستگی اداری و تشریفات رسمی
محل دوره : دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان تاریخ دوره : 1396 ادامه دارد
دانشجوي دکتراي تخصصي phd مديريت و برنامه ريزي استراتژي فرهنگي
مولف دو عنوان کتاب علمي ثبت شده کتابخانه ملي و عضو سراي اهل قلم

مدير رسمي در شرکت  فکا و سابقه در شرکت نسوز ايران ( وابسته به شستا ) تامين اجتماعي
مدير سابق علمي پژوهشي مرکز بهارستان اصفهان و مسئول نخبگان ناحيه اصفهان
مدير عامل
سابق شرکت فصل رويش زنده رود و تعاوني مصرف فکا
سابقه تدريس در دانشگاه پيام نور مرکز استان و مدرس دانشگاه علمي کاربردي استان
مدير سابق طرح گردشگري حلال مستقر در مرکز رشد دانشگاه اصفهان
مشاور سابق عالي مدير کل نظارت و بازرسي کشوري گروه صنعتي انتخاب
مسئول سابق خانه نخبگان علمي استان و نخبه برتر مهندسين استان سال 88
داور نخستين نمايشگاه کشوري اختراعات استان و پژوهشگر برگزيده علمي
مجري آموزش طرحهاي اقتصاد مقاومتي در استان و مشاور طرح هاي اقتصاد مقاومتي
سر مميز رسمي ISO 9001 : 2008 با گواهينامه بين المللي تحت اعتبار IRCA