گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : سید حامد نام خانوادگی : افتخارزاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : eftekharzadeh.h@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ژنتیک و اصلاح نژاد
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر تست الکل شیر خام
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: کلیه دوره های مدیریتی و کیفی و ایزو
ارائه دهنده : مراکز معتر اعتبار دهنده داخلی و بین المللی
محل دوره : ایران طول دوره : 540 نفر ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : محیط زیست ، آبیاری قطره ای ، ژنتیک
محل دوره : دانشگاه پیام نور مرکز استان اصفهان تاریخ دوره : 1388