گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدشریف نام خانوادگی : شاهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sharif_shahi24000@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :