گروه آموزشی : کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار

  • سال نو بر همه جامعه دانشگاهی به خصوص دانشجویان عزیز مبارک. سالی پر از موفقیت برای همگی آرزومندم.
  • دانشجویان عزیز درس مکانیک سیالات، جهت دریافت فایل تمرینات درسی به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: سال نو بر همه جامعه دانشگاهی به خصوص دانشجویان عزیز مبارک. سالی پر از موفقیت برای همگی آرزومندم.

(1398-01-18)
:: دانشجویان عزیز درس مکانیک سیالات، جهت دریافت فایل تمرینات درسی به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.

(1397-12-06)