گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: استاد نمونه کشوري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1398/02/12


:: فناور برگزيده کشور

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم
مقام :
تاریخ : 1396/09/27


:: کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشکده در پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: پژوهشگر برتر سال 1394 در هفته پژوهش فناوري در يازدهمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : استانداري استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: پژوهشگر برتر سال 1390 در هفته پژوهش فناوري در هفدهمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : استانداري استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: گزينش طرح تحقيقاتي توليد ارقام مختلف خيار پارتنوکارپ گلخانه اي به عنوان ايده برتر در دومين المپاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: گزينش طرح تحقيقاتي توليد ارقام مختلف خيار پارتنوکارپ گلخانه اي به عنوان طرح برتر از جشنواره علم تا عمل

مرجع اهداء کننده : معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: كسب رتبه اول مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد در بين فارغ التحصيلان 80-79

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


:: كسب رتبه اول مقطع تحصيلي كارشناسي در بين فارغ التحصيلان 77-76

مرجع اهداء کننده : دانشگاه صنعتي اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/111