گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دريافت بورسيه

مرجع اهداء کننده : موزه تاريخ طبيعي پاريس
مقام :
تاریخ : 1386/06/15


:: کسب رتبه نهايي سوم در کنکور دکتري دانشگاه آزاد

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1382/06/01


:: کسب رتبه سوم در کنکور کارشناسي ارشد سراسري

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1380/06/011