گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • قابل توجه دانشجویان عزیز: ضمن تبریک سال نو فایل مربوط به درس استاتیک , مقاومت مصالح و طراحی سازه های فولادی 1 در قسمت دانلود فایلها قابل استفاده است
مقالات

نوع مقاله :
:: Supervisory adaptive nonlinear control for seismic alleviation of inelastic asymmetric buildings equipped with MR dampers

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Engineering Structures
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0141-0296
دوره (جلد) : 176
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 849
صفحه پایان : 858
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad M. Zafarani - Amir M. Halabian -
:: Optimal coupled and uncoupled fuzzy logic control for magneto-rheological damper-equipped plan-asymmetric structural systems considering structural nonlinearities

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Vibration and Control
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1077-5463
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 1364
صفحه پایان : 1390
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad M. Zafarani - Amir M. Halabian - Saeed Behbahani -
:: Optimal semi-active control of seismically excited MR-equipped nonlinear buildings using FLC and multi-objective NSGAII algorithms considering ground excitations

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Civil Structural Health Monitoring
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2190-5452
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 561
صفحه پایان : 586
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Amir M. Halabian - Mohamad M Zafarani - Saeed Behbahani - Mohammad S. Soheilipour -
:: A new modal pushover analysis approach for soil–structure interaction

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0965-0911
دوره (جلد) : 168
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 210
صفحه پایان : 234
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Amir M. Halabian - Mohamad M Zafarani -

1