گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ارتودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: رابطه بین انواع مال اکلوژن با سن و جنس در دانش‌آموزان شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 143
صفحه پایان : 152
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سعید آذربایجانی - راضیه میرصفائی, - شهلا مقصودی - محمدرضا جهانبخشی - سعید عمرانی -

1