گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • www.partooaftab.com
  • جهت حضور در کارگاه ها و کلاس های دکتر سید حمید آتش پو ر به آدرس www.partooaftab.com مراجعه کنید
  • با آنچه می بخشیم زندگی می سازیم
مقالات

نوع مقاله :
:: اثربخشی آموزش رفتار درمانی دیالکتیک به شیوه گروهی بر پریشانی روان شناختی زنان نابارور در شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 23
صفحه پایان : 29
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرجان شیخ سجادیه - سید حمید آتش پور -
:: تدوین مدل ساختاری متغیرهای تحصیلی دانشآمو.زان استعدادهای درخشان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حشمت اله قهرمان لو - سید حمید آتش پور - مژگان عارفی -
:: تاثیر فضایل انسانی مثبت نگر بر اعتماد احتماعی در بین شهروندان شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 60
صفحه پایان : 68
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رومینا امیری - سید علی هاشمیان - سید رضا اسماعیلی - سید حمید آتش پور -
:: نقش تقاضاهای شغلی،منابع شغلی و فرسودگی شغلی در پیش بینی عملکرد وظیفه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 21
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید برآبادی - محسن گل پرور - سید حمید آتش پور -
:: تأثير آموزش بهزيستي روان شناختي بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1563-3314
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رويا فلاحيان - اصغر آقايي - سيد حميد آتش پور - آذر كاظمي -
:: اثربخشي آموزش گروهي انسانگرايي بر باورهاي ارتباطي مردان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1563-3314
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضيه مشتاقي - سيد حميد آتش پور - اصغر آقايي - سيد فريد علامه -
:: مقايسه شاخص هاي رواني افراد مبتلا به سندرم قلب شكسته، حمله قلبي و افراد سالم

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 3524-2345
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دلارام بلوچي - سيد حميد آتش پور - منوچهر كامكار - مرتضي آبدار اصفهاني - محمدرضا صمصام شریعت -
:: تاثير آموزش گروهي تحليل رفتار متقابل بر شادكامي مردان متأهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره و فرهنگسراها

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 3524-2345
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سيد فريد علامه - اصغر آقايي - سيد حميد آتش پور - مرضيه مشتاقی -
:: مقايسة ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجويان دانشگاه پوترا مالزي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1563-3314
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سيد حميد آتش پور - مهرداد حسيني - نفيسه كنعاني - محمدرضا صمصام شریعت - نرگس سلك -
:: بررسی اثر بخش روش آرام سازی پیش رونده عضلانی بر اظطراب رقابتی ورزشکاران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-854
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی رشیدی - سيد حميد آتش پور - رخساره بادامی -
:: تاثير آموزش گروهي تحليل رفتار متقابل بر شادكامي مردان متأهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره و فرهنگسراها

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 3524-2345
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سيد فريد علامه - اصغر آقايي - سيد حميد آتش پور - مرضيه مشتاقی -
:: مقايسة ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجويان دانشگاه پوترا مالزي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1563-3314
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سيد حميد آتش پور - مهرداد حسيني - نفيسه كنعاني - محمدرضا صمصام شریعت - نرگس سلك -
:: بررسی اثر بخش روش آرام سازی پیش رونده عضلانی بر اظطراب رقابتی ورزشکاران

زبان اصلی : سایر
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-854
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی رشیدی - سيد حميد آتش پور - رخساره بادامی -
:: بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با حوادث شغلی وکیفیت خواب رانندگان جاده ای شهراصفهان در سال 1390

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشهای راهبردی امنیت ونظم اجتماعی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه خانی - محمدرضا صمصام شریعت - سيد حميد آتش پور -
:: The effects of mindfulness group training on thr rate OF obssesive-compulsive disorder symptoms on the women in Isfahan city

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International medical journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 13412051
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نوشین السادات - موسوی مدنی - نفیسه کنعانی فر - سيد حميد آتش پور - محمدحسین بن هابیل -
:: رابطة جوآموزشي با ابعاد عملكرد سازماني ادراك شده در يك كارخانة توليدي خصوصي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1563-3314
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امين برازنده - سيدحميد آتش پور - محسن گل پرور -
:: تاثیر آموزش بهزیستی روان شناختی دانش اموزان تیزهوش دختر مدارس تیزهوشان با دختران تیزهوش مدارس عادی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه کودکان استثنایی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن گلپرور - سيد حميد آتش پور - محبوبه هادی پور -
:: The comparison of irrational beliefsand impulsivity between obsseive compulsive clinical and non clinical women in Isfahan

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : World applied sciences journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نوشین موسوی - فاطمه هزار دستان - سيد حميد آتش پور - فاطمه مرکزی -
:: تاثیر اموزش گروهی انسان گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مشاوره و روان درمانی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضیه مشتاقی - سيد حميد آتش پور - اصغر اقایی - سید فرید علامه -
:: پیش بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران در دانشگاه تهران
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیه منصوری - سيد حميد آتش پور - اصغر اقایی -
:: رابطه سبکهای رهبری اخلاقی، حمایتی و ستمگرانه با تفکر سیستمی و خلاقیت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی اهواز
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نجمه سلیمیان - سيد حميد آتش پور - محسن گلپرور - حسام بذر افکن -
:: The multiple relations between conflict management styles with psychological well-being employees o9f manufactores companies industrial estates in esfahann, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 618
صفحه پایان : 625
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Seyad Akbar Bonakdar - Seyed Hamid Atashpour- -
:: نقش تقاضاهای شغلی، منابع شغلی و فرسودگی شغلی در پیش¬بینی عملکرد وظیفه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 21
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید برآبادی - محسن گل پرور- - سیدحمید آتش پور -
:: The relationship between parent’s strict discipline models and high school girl students’ social- individual adjustment and achievement motivation in Ramhormoz

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Medical Journal
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 138
صفحه پایان : 143
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Nafiseh Kananifar - Seyed Hamid Atashpour- - Tahereh Seghatoleslam - Mohamad Hussain Bin Habil -
:: The relationship between imposter phenomenon and menta health in Isfahan Universities students

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Medical Journal
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 144
صفحه پایان : 146
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Nafiseh Kananifar- - Tahereh Seghatoleslam- - Seyed Hamid Atashpour - Mehrdad Hoseini- - Mohamad Hussain Bin Habil - Mahmoud Danaee -

1 2