اطلاعيه ها و اعلانات به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب درهفته اول یعنی ازتاریخ 28/6/94 دایرمی باشد وحضوردانشجویان الزامی است [1394/06/24]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
پیشگامان داده پرداز شایا