(1392/11/06) به اطلاع کلیه داشجویان گرامی می رساند طبق برنامه دانشگاهی کلیه کلاس های اینجانب ازتاریخ شنبه 22/6/93 دایرمی باشد وحضوردانشجویان الزامی است  
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
:: سامانه اختصاصی اساتید ::
پیشگامان داده پرداز شایا