اطلاعيه ها و اعلانات Comfort is the enemy of achievement آسایش دشمن موفقیت است [1393/10/16]
بيوگرافي
نام : بابک نام خانوادگی : بهاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : کارشناس
ایمیل دانشگاهی : baharibabak@hotmail.com
ایمیل : baharibabak@hotmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهرکرد سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی، زراعت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : بررسی اثر سن نشا بر اجزای عملکرد برنج در منطقه اصفهان
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آموزش ناظرین مزارع سیب زمینی ایران-دوره عمومی
ارائه دهنده : مرکز تحقیقات بذر و نهال ایران
محل دوره : کرج طول دوره : 1384
عنوان دوره: آموزش ناظرین مزارع سیب زمینی ایران-دوره تخصصی
ارائه دهنده : مرکز تحقیقات بذر و نهال ایران
محل دوره : شیراز طول دوره : 1384
عنوان دوره: مکالمه زبان انگلیسی (Advanced)
ارائه دهنده : جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 1388
کاربرد نرم افزار هاي مختلف آماري در تجزيه آماري آزمايشات کشاورزي (SAS, MSTATC, STATGRAPHICS, SPSS)
شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد

چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد...


[1396/07/15]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
پیشگامان داده پرداز شایا