اطلاعيه ها و اعلانات Comfort is the enemy of achievement آسایش دشمن موفقیت است [1393/10/16]
بيوگرافي
نام : بابک نام خانوادگی : بهاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : کارشناس
ایمیل دانشگاهی : baharibabak@hotmail.com
ایمیل : baharibabak@hotmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهرکرد سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی، زراعت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : بررسی اثر سن نشا بر اجزای عملکرد برنج در منطقه اصفهان
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آموزش ناظرین مزارع سیب زمینی ایران-دوره عمومی
ارائه دهنده : مرکز تحقیقات بذر و نهال ایران
محل دوره : کرج طول دوره : 1384
عنوان دوره: آموزش ناظرین مزارع سیب زمینی ایران-دوره تخصصی
ارائه دهنده : مرکز تحقیقات بذر و نهال ایران
محل دوره : شیراز طول دوره : 1384
عنوان دوره: مکالمه زبان انگلیسی (Advanced)
ارائه دهنده : جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
محل دوره : اصفهان طول دوره : 1388
کاربرد نرم افزار هاي مختلف آماري در تجزيه آماري آزمايشات کشاورزي (SAS, MSTATC, STATGRAPHICS, SPSS)
شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد

کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) می باشد
پیشگامان داده پرداز شایا