صفحه اصلی فرمها

معرفی کارگزینی هیأت علمی


كارگزيني هيأت علمي يكي از بخشهاي دانشگاه مي باشد كه زير مجموعه معاونت آموزشي قرار دارد.

اين مجموعه داراي چهار نفر پرسنل مي باشد كه امور مربوط به 400نفر عضو هيأت علمي و حدود 800نفر عضو حق التدريس را انجام مي دهند.

از اهم فعاليتهاي اين مجموعه ميتوان به چند مورد زير اشاره كرد.

1- استخدام اعضاي هيأت علمي

2- پذيرش اعضاي حق التدريس

3- محاسبه و صدور كليه احكام كارگزيني هيأت علمي

4- برگزاري جلسات ارتقاء پايه و ارتقاء مرتبه

5- انجام كليه مكاتبات مربوط به متقاضيان بورس و طرح مشمولان

6- انجام كليه مكاتبات تا رسيدن عضو هيأت علمي از مرتبه مربي به استادياري، استادياري به دانشياري و دانشياري به استادي

7- صدور گواهي تدريس-تنظيم ابلاغ مديريتي اعضاي هيأت علمي- اخذ تأييديه مدارك و ريزنمرات تحصيلي متقاضيان عضويت هيأت علمي و حق التدريس- ارسال پرونده متقاضيان به هيأت اجرايي جذب-انجام كليه مكاتبات رفاهي و .........
 
 
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal