"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
اخبار
دومين جلسه هماهنگي مربيان باليني دانشكده پرستاري و مامايي
دومين جلسه هماهنگي مربيان باليني دانشكده پرستاري و مامايي

دومين جلسه هماهنگي مربيان باليني دانشكده پرستاري ومامايي به حضور رياست محترم دانشگاه ، معاون محترم علوم پزشكي وهيات رئيسه دانشكده درروز يكشنبه 2/9/93 در تالار جنبي امير كبير برگزار گرديد
 
محترم علوم پزشكي دانشگاه ضمن جمع بندي نقطه نظرات همكاران تشكيل چنين جلساتي را باعث خير وبركت در ارتقاي آموزش پرستاري ومامايي بيان كردند . جلسه ساعت 12 با ذكر صلوات خاتمه ولوح تقدير وهدايايي به رسم يابود تقديم همكاران باليني گرديد.

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal