"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
اخبار
جلسه شوراي گسترش
جلسه شوراي گسترش حوزه علوم پزشكي با حضور دكتر فروغي در 5/9/93 تشكيل گرديد.
در جلسه اي به مورخ 5/9/93 كه در دفتر رياست دانشگاه با حضور جناب اقاي دكتر فروغي و دكتر عابدي و اعضاء شوراي گسترش علوم پزشكي برگزار شد موارد زير و مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
1- برنامه استراتژيك معاونت علوم پزشكي
2- تاسيس دانشكده علوم و فناوري نوين در علوم پزشكي
3-تاسيس پژوهشكده و مراكز علمي تحقيقاتي علوم پزشكي
4- مشكلات پژوهشي از جمله مشكلات پايان نامه هاي علوم پزشكي
5- مشكلات ترجمه تخصصي پزشكي
معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal