Sunday, November 29, 2020
 
 
 

 

 1. Att identifiera potentiella källor till potentiella områden för investeringar i idrott turism

2. sätt att locka inhemska och utländska investeringar i idrott turism

3. sysselsättning och företagande inom idrotten turistnäringen

4. kunskaper, praktiska färdigheter och operativa förmågor och relevanta aktörer på området

5. Ökat deltagande av den privata sektorn, kommuner och frivilligorganisationer i utvecklingen av sporten turism

 

 

 

 

 

Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan)
Powered by DorsaPortal