Sunday, November 29, 2020
 
 
 

 

Millennium begrepp som " kommunikation revolution" och " Information explosion " startades och det kommer att förebåda en era som " ålder av kommunikation " och " genomgripande omvandling " nämns , kvalitet och livsstil av människor i alla mått är angivna full effekt och Nyzpyshrft vetenskap och teknik , förändrat samhället och den moderna människan behöver för att bibehålla hälsa , säkerhet och en glad anda , har en tendens jordklotet .

industrin ville " sport turism " skapas .

Sport Tourism Board , enligt ministeriet för ungdom och idrott General Sports Federation , i samarbete med Kulturarv avser Hantverk och Turism på universitetet, " First International Symposium sport turism investeringsmöjligheter och utmaningar " den för att identifiera potentiella resurser , områden utsatta för investeringar inom turism , sport ett sätt att dra till sig investeringar , inhemska och utländska turism , sport 2 , sysselsättning och entreprenörskap inom turistnäringen Sport 3 , ökad kunskap , kompetens och färdigheter i praktiska och operativa verksamheter med anknytning till området 4 sport turism och ökat deltagande av den privata sektorn , kommuner och frivilligorganisationer i utvecklingen av sporten turism 5 , kommer i år att hållas i Isfahan .

åtgärder som vidtagits på detta område , för att bevittna tillväxt och välstånd i branschen har försummats och därmed den högste ledaren ( Mdzlh Aal ) Srfrazman vi såg den episka i den iranska ekonomin .

 

 

 

Islamic Azad University Khorasgan (Isfahan)
Powered by DorsaPortal