فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-

بودجه تصويب شده (ريال)

وضعيت

سطح همايش

نام همايش

رديف

270'000'000

تائيد نهايي سازمان مركزي

بين المللي

چهارمين همايش روان تني

1

78'000'000

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

مطالبات فرهنگي در ايران 1404

2

بدون بودجه

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

Iranian research in English Language teaching

3

50'000'000

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

ايده هاي نو در مهندسي برق

4

10'000'000

تائيد شوراي پژوهشي واحد

داخلي

هم انديشي اساتيد با موضوع نشاط در فرهنگ اسلامي

5

10'000'000

تائيد شوراي پژوهشي واحد

داخلي

نقش شيخ الرئيس ابوعلي سينا در تحولات تاريخي و علمي اصفهان

6

10'000'000

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

گياهان دارويي سلامت،تجارت،پژوهش وحمايت ازتوليدملي

7

34'000'000

تائيد سازمان مركزي

منطقه اي

اولين همايش  دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

8

77'000'000

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

پژوهش هاي كاربردي در ارتقاء سلامت

9

35'000'000

تائيد نهايي سازمان مركزي

منطقه اي

زاينده رود، چالشها و راهكارها

10

60'000'000

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

چشم انداز اقتصاد ايران با  رويكرد حمايت از توليد ملي

11

بدون بودجه

تائيد  سازمان مركزي

منطقه اي

روز اصفهان

12

50'000'000

تائيد سازمان مركزي

منطقه اي

فرسايش بادي و ريزگردها

13

50'000'000

تائيد سازمان مركزي

منطقه اي

دومين همايش يافته هاي پژوهشي در علوم ورزشي

14

بدون بودجه

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

دومين همايش ملي شهر اسلامي

15
 

از واحد به سازمان مركزي ارسال شده است

داخلي

ازدواج و تحكيم خانواده از منظر قرآن

16

70'000'000

تائيد سازمان مركزي

ملي

همايش ملي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها

17

60'000'000

تائيد سازمان مركزي

منطقه اي

مبلمان شهري

18

30'000'000

تائيد سازمان مركزي

منطقه اي

مهندسي نرم افزار

19

70'000'000

تائيد سازمان مركزي

ملي

فلسفه، تعليم و تربيت

20

70'000'000

تائيد سازمان مركزي

ملي

نقش توانمند سازي كاركنان در توسعه سازمان ها

21

60'000'000

تائيد سازمان مركزي

منطقه اي

مديريت و رهبري سازمان هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي با رويكرد جهاد اقتصادي

22

بدون بودجه

تائيد سازمان مركزي

ملي

معماري داخلي و دكوراسيون

23

 130'000'000

تائيد سازمان مركزي

بين المللي

شهروند مسئول

24

50'000'000

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

بحران آب

25
250'000'000

تائيد سازمان مركزي

بين المللي

كيفيت در نظام آموزش عالي : استانداردها و راهبردها

26

100'000'000

تائيد سازمان مركزي

ملي

نقاط اهرمي در اصلاح و تحول نظام اداري

27

بدون بودجه

تائيد سازمان مركزي

ملي

دومين همايش ايده هاي نو در مهندسي برق

28

بدون بودجه

تائيد نهايي سازمان مركزي

ملي

فناوري هاي نوين در علوم دامي

29

بدون بودجه

از واحد به سازمان مركزي ارسال شده است

 

پنجمين همايش نكوداشت اصفهان

30

بدون بودجه

تائيد نهايي سازمان مركزي

بين المللي

ايده هاي نو در كشاورزي

31

بدون بودجه

تائيد سازمان مركزي

ملي

سبك زندگي از منظر امام جعفر صادق (ع)

32

بدون بودجه

تائيد سازمان مركزي

بين المللي

فرصت ها و چالش هاي سرمايه گذاري گردشگري ورزشي در ايران

33

بدون بودجه

تائيد سازمان مركزي

ملي

چالش ها در منابع آب و كشاورزي

34

50'000'000

تائيد سازمان مركزي

ملي

پترولوژي كاربردي

35

بدون بودجه

تائيد سازمان مركزي

ملي

منابع معدني و محيط زيست

36

بدون بودجه

تائيد سازمان مركزي

ملي

ميراث زمين شناختي

37

بدون بودجه

تائيد سازمان مركزي

استاني

اولين سمينار تخصصي فن بيان و آئين سخنوري

38

50'000'000

تائيد منطقه

استاني

سمينار علمي و كلينيكي دندانپزشكي

39

120'000'000

تائيد سازمان مركزي

ملي

رسوب شناسي و چينه شناسي ايران

40

بدون بودجه

تائيد منطقه

ملي

سومين همايش ايده هاي نو در مهندسي برق

41

100'000'000

تائيد منطقه

ملي

مديريت جهادي

42
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal