فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-

همايشهاي آينده ساير دانشگاه هاي آزاد اسلامي

پنجمين همايش قيام عاشورا از ديدگاه اهل سنت

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد چابهار

زمان برگزاري : 10 آبان 1397

سطح همايش : بين المللي

 

اولين همايش ملي سيستم هاي ترمز

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي

زمان برگزاري : 15 آبان 1397

وب سايت همايش : www.brakesconf.ir

سطح همايش : ملي

 

انقلاب اسلامي در سيستان

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد زابل

زمان برگزاري : 22 آبان 1397

سطح همايش : منطقه اي

 

قيام تاريخي عاشورا از ديدگاه اهل سنت

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد چابهار

زمان برگزاري : آبان 1397

سطح همايش : ملي

 

آسايهل 2018

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين

زمان برگزاري : 20 الي 22 آذر 1397

سطح همايش : بين الملليچهل سال استقلال و مقاومت

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراوان

زمان برگزاري : 10 آذر 1397

سطح همايش : منطقه اي

 

گردشگري، توسعه اقتصاد مقاومتي (با تاكيد بر استان سيستان و بلوچستان)

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

زمان برگزاري : آذر 1397

سطح همايش : ملي

 

چهل سال چهل پيروزي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خاش

زمان برگزاري : 27 آذر 1397

سطح همايش : منطقه اي

 

چهل سال چهل پيروزي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيكشهر

زمان برگزاري : دي ماه 1397

سطح همايش : منطقه اي

 

انقلاب اسلامي و هويت ملي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايرانشهر

زمان برگزاري : 8 دي 1397

سطح همايش : منطقه اي

 

راهبرد ملي توسعه شهرستان سراوان

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراوان

زمان برگزاري : 10 دي 1397

سطح همايش : ملي

 

چهل سال چهل پيروزي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

زمان برگزاري : بهمن 1397

سطح همايش : منطقه اي

 

چهل سال چهل پيروزي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد چابهار

زمان برگزاري : اسفند 1397

سطح همايش : منطقه اي

 

همايش موعودگرايي (مهدويت)

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

زمان برگزاري : 2 اسفند 1397

سطح همايش : منطقه اي

 

بيستمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و دوازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري

زمان برگزاري : 13-11 ارديبهشت 1398

وب سايت همايش : http://meduc20.behdasht.gov.ir

سطح همايش : ملي

 
   
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal