/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده دندانپزشكي

سرپرست دانشكده: دكتر مسعود خبيري

معاون امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: دكتر مهرداد بركتين

مسئول آموزش دانشكده: سيد مرتضي مرتضوي

شماره داخلي: 2112

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal