/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده دندانپزشكي

سرپرست دانشكده: دكتر مسعود خبيري

معاون امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: دكتر مهرداد بركتين

رئيس اداره امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: سيد مرتضي مرتضوي

شماره داخلي: 2431

كارشناس امور آموزشي دانشكده: رسول احمدي

شماره داخلي: 2115

كارشناس امور آموزشي دانشكده: فرشته نصر اصفهاني

شماره داخلي: 2131

كارشناس امور آموزشي دانشكده: ميترا تراب زاده

شماره داخلي: 2115

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal