/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده علوم پايه

رييس دانشكده: دكتر واچيك هايراپطيان

رييس اداره امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: مهندس فرهاد واقعي

شماره داخلي: 2421

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal