/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشکده علوم پایه

رییس دانشکده: دکتر واچیک هایراپطیان

معاون امور آموزشی و دانشجویی دانشکده: مهندس محمدتقی خادمی

رییس اداره امور آموزشی و دانشجویی دانشکده: مهندس فرهاد واقعی

شماره داخلی: 2421

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal