/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده پرستاري و مامايي

رييس دانشكده: دكتر سيدعلي ناجي

معاون امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: دكتر شايسته صالحي

رييس اداره امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: فرامرز تاجر باشي

شماره داخلي: 2112

كارشناس آموزش رشته هاي پرستاري و مامايي: ناهيد عليان

شماره داخلي: 2182

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal