/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رییس دانشکده: دکتر غلامرضا شریفی

معاون امور آموزشی و دانشجویی دانشکده: دکتر فرزانه تقیان

رییس اداره امور آموزشی و دانشجویی دانشکده: مجتبی ساعی

شماره داخلی: 2389

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal