/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

رييس دانشكده: دكتر فرزانه تقيان

معاون امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: دكتر فرزانه تقيان

رييس اداره امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: مجتبي ساعي

شماره داخلي: 2389

كارشناس امور آموزشي: مهدي مهرابي

شماره داخلي: 2389

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal