/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

سرپرست دانشكده: دكتر بدري شاه طالبي حسين آبادي

معاون امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: دكتر نرگس سعيديان خوراسگاني

رييس اداره امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: مهندس احسان وارثي

شماره داخلي: 2330

كارشناس آموزش رشته هاي ارشد مديريت دولتي: مرضيه ذوالاكتاف

شماره تلفن داخلي: 2309

متصدي آموزش رشته هاي معماري، زبان انگليسي و فرانسه ارشد: اكبر محمد رضايي

شماره تلفن داخلي: 2331

كارشناس آموزش رشته هاي علوم تربيتي و ارشد مديريت اجرايي: مريم مرجوعي

شماره تلفن داخلي: 2331

كارشناس آموزش رشته روانشناسي:

شماره تلفن داخلي: 2311

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal