/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

رئيس دانشكده: دكتر اكبر پيرستاني

رييس اداره امور آموزشي و دانشجويي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي دانشكده: سيدعبداله حسيني نسب

شماره داخلي: 2205

كارشناس امور آموزشي مقاطع كارشناسي دانشكده: مصطفي شاه زيدي

شماره داخلي: 2207

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal