/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

سرپرست دانشكده: دكتر حميدرضا جوانمرد

معاون امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: دكتر علي سليماني

رييس اداره امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: سيدعبداله حسيني نسب

شماره داخلي: 2207

كاردان امور آموزشي-مهندسي زراعت، علوم آب محيط زيست، خاكشناسي، باغباني،
 گياه پزشكي، فضاي سبز و مسئول امور آموزش ايثارگران: سعيد قنبري

شماره داخلي: 2206

كارشناس امور آموزشي-مهندسي علوم دامي و صنايع غذايي: مهندس مهدي شايان فر

شماره داخلي: 22044

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal