/ /
جوامع دانشگاهی
1 

مدير كل امور آموزشي

دكتر مهرداد جعفر پور

شماره تلفن داخلي: 2433

اداره پذيرش و ثبت نام

اداره امتحانات و ثبت نمرات

اداره خدمات آموزشي

رييس اداره پذيرش و ثبت نام: سيدمصطفي سجادي

شماره تلفن داخلي:2420

 

رييس اداره امتحانات و ثبت نمرات: سعيد صالحي گورتي

شماره تلفن داخلي: 2435

  

رييس اداره خدمات آموزشي: سيد مرتضي مرتضوي

شماره تلفن داخلي: 2431

 سيدمحمدرضا صالحي ابري

 شماره تلفن داخلي:2428

كارشناس امور آموزشي (امتحانات): علي اصغر يزداني

شماره تلفن داخلي: 2445

 

 

كارشناس امور آموزشي (ثبت نمرات): مهدي ايماني منش

شماره تلفن داخلي: 2434


 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal