/ /
جوامع دانشگاهی
1تقویم آموزشی دانشگاه
نیمسال اول 1400-1399
ورودی قبل از 99 ورودی 99
ثبت نام و انتخاب واحد 99/06/01 الی 99/06/28 99/08/08 الی 99/08/15
شروع کلاس ها 99/06/29 99/08/17
حذف و اضافه 99/07/12 الی 99/07/16 99/08/24 الی 99/08/29
پایان کلاس ها 99/11/09 99/11/09
برگزاری امتحانات 99/11/11 الی 99/11/25 99/11/11 الی 99/11/25
نیمسال دوم 1400-1399
ورودی قبل از 99 ورودی 99
ثبت نام و انتخاب واحد 99/11/11 الی 99/11/23 99/11/20 الی 99/11/30
کلیه ورودی ها
شروع کلاس ها 99/12/02
حذف و اضافه 99/12/09 الی 99/12/14
پایان کلاس رشته های غیرپزشکی 1400/04/03
پایان کلاس رشته های پزشکی 1400/04/10
برگزاری امتحانات 1400/04/12 الی 1400/04/24
نیمسال تابستان 1400-1399
ثبت نام و انتخاب واحد 1400/04/26 الی 1400/04/31
شروع کلاس ها 1400/05/02
حذف و اضافه -
پایان کلاس ها 1400/06/04
برگزاری امتحانات 1400/06/04 الی 1400/06/11
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/03
تعداد بازدید:
4224

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal