/ /
جوامع دانشگاهی
1رئيس اداره توسعه آموزش و آموزش هاي مجازي و الكترونيكي
 
مهندس رضا شهابي
 

شماره تلفن داخلي: 2441

كارشناس برنامه ريزي آموزشي
 
سپيده پور قاسمي
 

شماره تلفن داخلي: 2475

 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal