یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)
 

تاريخ تشكيل كانون و معرفي اعضاء هيئت اجرائي دوره اول و دوم:

 

در فروردين ماه ۱۳۸۳ مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان كار فعال سازي كانون اين واحد را آغاز نمودند و در تاريخ 83/2/31پس از كانديد شدن ۳۴ نفر از افراد موفق فارغ التحصيل اين دانشگاه انتخابات انجام گرفت وافراد زير به عنوان اولين دوره هيئت اجرائي كار خود را آغاز كردند وتا پايان شهريور ماه ۱۳۸۷ در سمت خود به انجام وظيفه در كانون مشغول بودند.

در مهر ماه ۱۳۸۷ انتخابات هيئت اجرائي دوره دوم انجام گرفت و افراد زيركار خود را آغاز كردند:

-        مهرناز آزاد   دكتراي مديريت

_ مريم امامي ميبدي كارشناس ارشد علوم اقتصادي

_ شهرام محقق كارشناس ارشد حقوق خصوصي

_ مهندس محسن آيتي كارشناس ارشد معماري

_ سيد معبود ستوده كارشناس ارشد ارتباطات

_عباسعلي صفايي كارشناس مهندسي مكانيك

_ مهندس حميد عمو شاهي كارشناس ارشد مهندسي صنايع

_ ناصر درستكار كارشناس حسابداري 

 

          در سال 1389 به علت پايان گرفتن دوره دو ساله هيت اجرايي كانون فارغ التحصيلان در دوره دوم ازسوي سازمان مرکزی سركار                   خانم مهرناز ازادبه عنوان رئيس كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاداسلامي واحد خوراسگان تا تشكيل دوره سوم هيئت اجرايي             منصوب گرديده وهمچنان درسمت خودباقي مي باشد.

 

            اهداف و وظايف و اختيارات كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

1-    ايجاد رابطه ، مودت و دوستي بين فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و تحكيم آن .

2-    تبادل اطلاعات و مشاركت در فعاليت هاي علمي ، فرهنگي ، انتشار كتب و نشريات و به روز نگاه داشتن مهارت فارغ التحصيلان .

3-    كمك به ترويج دانش و فن آوري و ارتقاء سطح آگاهي اعضا از آخرين پيشرفت هاي دانش هاي تخصصي در رشته هاي مختلف.

4-    مطالعه و تحقيق در مسايل اقتصادي و اجتماعي جامعه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي درباره برنامه هاي توسعه و عمران.

5-    اطلاع دانشگاه آزاداسلامي از ميزان و كيفيت كارايي فارغ التحصيلان خود به منظور تصحيح سياست ها و روش ها و برنامه هاي آموزشي پژوهشي.

6-    بررسي و ايجاد زمينه جذب فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در بازار كار .

7-    مشاركت فارغ لتحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در رشد كمي و كيفي دانشگاه .

8-    آشنا ساختن فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي با آخرين تحولات ،پيشرفت هاي دانشگاه و مسايل و نارسايي ها.

9-    به منظور تحقق اهداف فوق مي توان گردهمايي در زمينه تخصصي تشكيل داد.

10-سازمان و شرح وظايف گروه ها به پيشنهادات هيات مديره به تصويب هيات امناي كانون خواهد رسيد.

11-كانون براي تحقق اهداف و انجام اين عمليات داراي كليه حقوق و اختارات لازم طبق مفاد اساس نامه كانون و قوانين و مقررات جاري مربوطه مي باشد. كانون همچنين مي تواند جهت تامين هزينه هاي خود به انجام فعاليت مختلف و مجاز اقتصادي مبادرت ورزد و اموال منقول و غير منقول و وجوهي را كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي به كانون اهدا مي شود قبول كند.

 

 

تاريخ تشكيل كانون و معرفي اعضاء هيئت اجرائي دوره اول و دوم:

 

در فروردين ماه ۱۳۸۳ مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان كار فعال سازي كانون اين واحد را آغاز نمودند و در تاريخ 83/2/31پس از كانديد شدن ۳۴ نفر از افراد موفق فارغ التحصيل اين دانشگاه انتخابات انجام گرفت وافراد زير به عنوان اولين دوره هيئت اجرائي كار خود را آغاز كردند وتا پايان شهريور ماه ۱۳۸۷ در سمت خود به انجام وظيفه در كانون مشغول بودند.

در مهر ماه ۱۳۸۷ انتخابات هيئت اجرائي دوره دوم انجام گرفت و افراد زيركار خود را آغاز كردند:

-        مهرناز آزاد   دكتراي مديريت

_ مريم امامي ميبدي كارشناس ارشد علوم اقتصادي

_ شهرام محقق كارشناس ارشد حقوق خصوصي

_ مهندس محسن آيتي كارشناس ارشد معماري

_ سيد معبود ستوده كارشناس ارشد ارتباطات

_عباسعلي صفايي كارشناس مهندسي مكانيك

_ مهندس حميد عمو شاهي كارشناس ارشد مهندسي صنايع

_ ناصر درستكار كارشناس حسابداري 

 

          در سال 1389 به علت پايان گرفتن دوره دو ساله هيت اجرايي كانون فارغ التحصيلان در دوره دوم ازسوي سازمان مرکزی سركار                   خانم مهرناز ازادبه عنوان رئيس كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاداسلامي واحد خوراسگان تا تشكيل دوره سوم هيئت اجرايي             منصوب گرديده وهمچنان درسمت خودباقي مي باشد.

 

            اهداف و وظايف و اختيارات كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

1-    ايجاد رابطه ، مودت و دوستي بين فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و تحكيم آن .

2-    تبادل اطلاعات و مشاركت در فعاليت هاي علمي ، فرهنگي ، انتشار كتب و نشريات و به روز نگاه داشتن مهارت فارغ التحصيلان .

3-    كمك به ترويج دانش و فن آوري و ارتقاء سطح آگاهي اعضا از آخرين پيشرفت هاي دانش هاي تخصصي در رشته هاي مختلف.

4-    مطالعه و تحقيق در مسايل اقتصادي و اجتماعي جامعه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي درباره برنامه هاي توسعه و عمران.

5-    اطلاع دانشگاه آزاداسلامي از ميزان و كيفيت كارايي فارغ التحصيلان خود به منظور تصحيح سياست ها و روش ها و برنامه هاي آموزشي پژوهشي.

6-    بررسي و ايجاد زمينه جذب فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در بازار كار .

7-    مشاركت فارغ لتحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در رشد كمي و كيفي دانشگاه .

8-    آشنا ساختن فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي با آخرين تحولات ،پيشرفت هاي دانشگاه و مسايل و نارسايي ها.

9-    به منظور تحقق اهداف فوق مي توان گردهمايي در زمينه تخصصي تشكيل داد.

10-سازمان و شرح وظايف گروه ها به پيشنهادات هيات مديره به تصويب هيات امناي كانون خواهد رسيد.

11-كانون براي تحقق اهداف و انجام اين عمليات داراي كليه حقوق و اختارات لازم طبق مفاد اساس نامه كانون و قوانين و مقررات جاري مربوطه مي باشد. كانون همچنين مي تواند جهت تامين هزينه هاي خود به انجام فعاليت مختلف و مجاز اقتصادي مبادرت ورزد و اموال منقول و غير منقول و وجوهي را كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي به كانون اهدا مي شود قبول كند.

 

۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
Powered by DorsaPortal