یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)

      آنچه فارغ التحصيلان بايد بدانند      

دانش آموختگان محترم جهت اطلاع ازروند صدور گواهينامه موقت خود لازم است يك هفته پس ازتحويل پرونده ازآموزش به فارغ التحصيلي به سايت اصلي دانشگاه/سامانه دانشجويي/قسمت دانشجويي/فارغ التحصيلي مراجعه ودر صورت وجود پيام، با مطالعه شرايط دريافت مدرك ازتاريخ ذكرشده به بعد با دردست داشتن كارت شناسائي ملي به اداره فارغ التحصيلي واقع در ساختمان انديشه-طبقه اول- اتاق 131 مراجعه نمايند.(درصورت عدم وجود پيام پس ازموعداعلام شد ازطريق مسئول رشته خود در آموزش و يا داخلي 2428 پيگيري نمائيد)

 

- مدارك فقط به شخص فارغ التحصيل و يا وكيل قانوني وي با ارائه كارت شناسايي ملي تحويل ميگردد

(حتي بستگان درجه اول نيز در صورت نداشتن وكالت رسمي نمي توانند مدرك دريافت نمايند.)

همزمان با تحويل گواهينامه موقت پايان تحصيلات،مدرك مقطع پايه نيز در صورت نداشتن منع قانوني تحويل مي گردد.

حدود 6 ماه پس از دريافت گواهينامه موقت (با رجوع  به سايت اصلي دانشگاه/سامانه دانشجويي/قسمت دانشجويي/فارغ التحصيلي)

از تائيد دانشنامه خود اطمينان حاصل و با دردست داشتن اصل گواهينامه موقت مراجعه نماييد (يادآوري مي شود در صورت استفاده از وام بلند مدت بايستي حداقل يك هفته قبل

از دريافت مدرك دائم تسويه شده باشد.)ضمناً تحويل دانشنامه منوط به نداشتن تعهد در مقطع قبلي،نداشتن بورسيه و هرگونه منع ديگري مي باشد.

در صورت نياز به ريزنمرات قابل ترجمه جهت خارج از كشور،صدور آن پس از تائيد دانشنامه امكان پذير است.(ضمناً هرگونه مكاتبه يا پاسخ به ايميل دانشگاه هاي خارج از كشور تنها از طريق معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي گيرد.)

- در حفظ و نگهداري از مدارك دريافتي كوشا بوده و از دراختيار گذاشتن آن به افراد غير مطمئن ( جهت جلوگيري از سوء استفاده) جداً خودداري فرماييد(صدور مدارك المثني داراي مراحل متعدد اداري ،چاپ سه نوبت آگهي در روزنامه،تهيه استشهاديه محلي ومراجعه به محضر و ...... مي باشد)

- دانش آموختگان ممتاز براي بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل كرده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه وطبق مندرجات آن اقدام نمايند.

- دانش آموختگان رشته هاي پزشكي علاوه بر موارد ذكر شده به توضيحات داده شده در پايين صفحه نيزدقت نمايند.

-دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظيفه علاوه بر موارد ذكر شده به توضيحات مربوطه درپايين صفحه نيزدقت نمايند.

- دانش آموختگاني كه به موفقيت هاي علمي ، شغلي و ... نائل مي آيند لازم است با ارائه مدارك مستند موضوع را به اداره امور فارغ التحصيلان واحد اطلاع دهند تا در مناسبت هاي مختلف از آنها در جشنها و همايشها تقدير به عمل آيد.

- چنانچه در مقاطع بالاتر پذيرفته شديد پيگيري فرمائيد كه در همان ترم اول تائيديه تحصيلي براي شما از اين دانشگاه درخواست گردد،اين اقدام باعث مي گردد مراحل فارغ التحصيلي شما در مقاطع بالاتر به طول نينجامد.

- بعد از تحويل پرونده و صدور گواهينامه درخواست استفاده از ماده 47 آئين نامه آموزشي(ترميم معدل)امكان پذير نيست.

- باتوجه به اينكه واحد خوراسگان تاكنون بيش از 50000 نفر فارغ التحصيل داشته شماره پرونده خود راكه در سمت چپ گواهينامه موقت زير عكس ذكر شده را به خاطر بسپاريد و جهت تسريع در پاسخگويي در مراجعات بعدي به مسئول مربوطه اطلاع دهيد.

 

آنچه دانش آموختگان پزشكي حتماً بايد بدانند:

انجام امور فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي شرايط خاص خود را داشته و در اولين مرحله پرونده در اداره امور فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تائيد فراغت دانشگاه از طريق سيستم پورتال،اطلاعات دانش آموخته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي انتقال مي يابد.(پيشنهاد مي گردد دانش آموختگان در اولين فرصت نسبت به تسويه حساب نهايي خود اقدام نمايند.)

در اين زمان هيچگونه مدركي در واحد صادر نمي شود اما در صورت استعلام سازمانها يا مراكز پاسخ به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.اينك براي آشنايي بيشتر به تفكيك هر رشته مراحل انجام امور اعلام مي گردد:

رشته پرستاري(مقطع كارشناسي):

حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت به سايت / http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

به اطلاع ميرساند پس از انجام طرح يا داشتن شرايط معافيت از طرح، گواهي مربوطه را به همراه 2 نسخه تصوير آن به اداره فارغ التحصيلان واحد ارائه نمائيد تا مراحل صدور مدرك آغاز شود.

رشته مامايي(مقطع كارشناسي):

طرح خدمت قانوني براي دانش آموختگان اين رشته اختياري مي باشد ليكن جهت اخذ مجوز صدور مدرك تحصيلي و دريافت آن انجام يكي از مراحل زير نياز است:

1-انجام طرح و ارائه اصل پايان طرح و 2 نسخه تصوير آن به اداره فارغ التحصيلي

جهت انجام طرح، حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت در اداره فارغ التحصيلي به سايت اعلام وضعيت خدمت مشمولين طرح به آدرس:/ http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

2-مراجعه به اداره فارغ التحصيلي و اعلام انصراف از طرح به صورت كتبي پس از دريافت اطلاعات در سايت طرح.

·در صورت تمايل به اخذ مهر نظام پزشكي،پس از تائيد فارغ التحصيلي به نظام پزشكي شهرستان خود مراجعه و درخواست نماييد تا به طور محرمانه از دانشگاه استعلام شود.شايان ذكر است پاسخ استعلام نظام پزشكي به صورت كاملاً محرمانه مي باشد لذا از مراجعه حضوري و پيگيري خودداري فرمايند.

رشته دندانپزشكي (مقطع دكتراي عمومي):

حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت به سايت / http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است " جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

فارغ التحصيلان ذكور اين رشته كه از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند بلافاصله پس از تحويل پرونده ميتوانند در اداره فارغ التحصيلي واحد پيگيري نامه لغو معافيت تحصيلي خود باشند.

· در صورت تمايل به اخذ مهر نظام پزشكي،پس از تائيد فارغ التحصيلي به نظام پزشكي شهرستان خود مراجعه و درخواست نماييد تا به طور محرمانه از دانشگاه استعلام شود .شايان ذكر است پاسخ استعلام نظام پزشكي به صورت كاملاً محرمانه مي باشد لذا از مراجعه حضوري و پيگيري خودداري فرمايند.

به اطلاع ميرساند پس از انجام طرح يا داشتن شرايط معافيت از طرح ،گواهي مربوطه را به همراه 2 نسخه تصوير آن براي به اداره فارغ التحصيلان واحد ارائه نمائيد تا مراحل صدور مدرك آغاز شود. (دانش آموختگان مرد مشمول خدمت نظام وظيفه لازم است به همراه اين مدرك اصل و 2 نسخه تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت را نيز ارائه نمايند)

· رشته هاي تخصص دندانپزشكي و كارشناسي ارشد پرستاري:

از كامل بودن مدارك در پرونده آموزشي از جمله تائيديه تحصيلي مقطع پايه اطمينان حاصل نموده و:

1-در صورت انجام طرح قبل از تحصيل مقطع فعلي و نداشتن تعهد به محل تحصيل مقطع قبلي :از وجود گواهي پايان طرح،دانشنامه مقطع قبلي،مجوز تحويل مدرك تحصيلي مقطع قبلي در پرونده اطمينان حاصل نماييد.

2- در صورت انجام طرح قبل از تحصيل مقطع فعلي و داشتن تعهد به مقطع قبلي : از وجود گواهي پايان طرح در پرونده اطمينان يابيد ضمناً پس از انجام تعهدات به محل تحصيل قبلي خود مراجعه و دانشنامه به همراه مجوز صدور آن را دريافت و به اداره فارغ التحصيلي اين واحد تحويل نمائيد تا مراحل صدور مدرك شما آغاز گردد.

3-در صورت توقف طرح و يا عدم انجام طرح در مقطع قبلي، يك ماه پس از تائيد فراغت به سايت   http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

    تـرم آخـري ها حتماً بخوانند

     با ابراز خرسندي از موفقيت شما در گذراندن دوره فعلي وآرزوي توفيق در مقاطع بالاتر نكات ذيل به منظور سهولت درامورفارغ التحصيلي به اطلاع مي رسد:

1.ازكامل بودن مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي اطمينان حاصل نمائيد.(بدون مدرك پايه و تائيديه آن ، مدرك مقطع بالاتر صادرنمي گردد.)

       2-مندرجات مدرك مقطع پايه و تائيديه آن دقيقاً با شناسنامه و كارت شناسائي ملي همخواني داشته باشد.( به عنوان مثال كد ملي 10 رقمي است، در مداركي كه به   جاي شماره شناسنامه ،شماره ملي ذكر شده تعداد ارقام آن كمتر از 10 رقم باشد قابل قبول نيست.)

       3  -در صورتيكه پرونده تحويلي به اداره فارغ التحصيلي بدون فتوكپي كارت شناسائي ملي باشد به آموزش برگشت و مدرك صادر نمي   گردد.

        4-براساس بخشنامه هاي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در مقاطع كارشناسي و كارداني به ميانگين كمتر از 12 و در مقطع كارشناسي ارشد به ميانگين كمتر از14 مدرك تعلق نمي گيرد.

       5- آدرس و تلفن هاي ذكر شده در فرم تسويه حساب بايد خوانا باشد ودرصورت تغيير آن اطلاع دهيد(.ذكر تلفن همراه خود يا يكي ازبستگان نزديك جهت تماس  فوري لازم است.)

     6-رعايت نكردن مقررات آموزشي در واحدگيري و پيشنيازها باعث عدم صدور مدرك تحصيلي مي شود لذا موكداً توصيه مي گردد   چنانچه موردي وجود دارد به شوراي آموزشي اطلاع دهيد تا درپايان تحصيلات ،بدون وقفه مدرك تحصيلي صادر گردد.

       7-پشت نويسي عكسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها مي شود، لذا عكس ها به صورت چهره به چهره در پاكت گذاشته شود،ضمناً عكس فتوكپي رنگي و كامپيوتري قابل قبول نمي باشد.(عكسها بارعايت موازين اسلامي و عرف دانشجوئي،باشد.)

تذكر مهم: چنانچه قصد داريد عكس جديد و با شرايط فوق روي مدرك شما الصاق گردد حتماً عكسهاي قبلي را از مسئول رشته خود دريافت نمائيد تا اشتباهاً استفاده نگردد.

    

     8- هرگونه مغايرت شناسنامه با اطلاعات آزمون ورودي بايد با مدارك مستدل رفع شده باشد.

     9-چنانچه قصد تغيير در مندرجات شناسنامه از جمله حذف پسوند شهرت را داريد قبل از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي اقدام شود.

 

       10-مدرك فارغ التحصيلي فقط به شخص فارغ التحصيل يا وكيل قانوني وي با اخذ امضاء و اثر انگشت تحويل مي گردد.

     11 -  درخواست ريزنمرات قابل ترجمه، پس از صدور دانشنامه امكان پذير است.

       12-   به فارغ التحصيلانيكه از وام بلندمدت استفاده كرده اند گواهينامه موقت تحويل مي گردد، اما تحويل دانشنامه منوط به تسويه وام مي باشد.

     13-اسامي دانش آموختگاني كه به موفقيت هاي علمي،شغلي و ...نائل آمده اند در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت مي گردد،لطفاً موارد را به صورت مستدل به اداره امور فارغ التحصيلان اطلاع دهيد تا نسبت به تقدير در جشن ها اقدام شود.

    14-پس از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي بلافاصله گواهينامه پايان تحصيلات صادر مي گردد ،لذا چنانچه تمايل به استفاده از ماده ۴۷ آئين نامه آموزشي

( ترميم معدل) را داريد قبل از ارسال پرونده اقدام نمائيد،پس از صدور گواهينامه تغيير در آن امكان پذير نيست.

     15- دانش آموختگان ممتاز جهت بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل نموده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه و طبق   مندرجات آن اقدام نمايند.

    قابل توجه دانش آموختگان ذكوري كه مشمول خدمت بوده اند و در زمان تحصيل از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند

 فارغ التحصيلان ذكور(مرد) دانشگاه مي توانند با ارائه يكي ازمدارك زير،مدارك فارغ التحصيلي اعم از گواهينامه موقت،دانشنامه وريزنمرات قابل ترجمه رادريافت نمايند:

۱-كارت پايان خدمت دوره ضرورت و كارت معافيت دائم

 

۲-كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن(بدون غيبت اوليه)

 

۳-گواهي اشتغال به خدمت يا تحصيل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- آموزش و پرورش- سازمان كشتيراني ج.ا.ا -آموزشگاه فنون هواپيمايي در ارتباط با متعهدين خدمت در سازمانهاي مذكور(موضوع مواد ۶-۷-۸-۹ قانون وظيفه عمومي) و همچنين گواهي اشتغال به خدمت در مشاغل قضايي براي فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضايي موضوع ماده واحده مربوطه مصوب ۹/۱۱/۷۳ مجلس شوراي اسلامي

 

۴-گواهي نيروهاي نظامي وانتظامي مبني براستخدام در نيروهاي مذكور

 

۵-گواهي اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نيروهاي نظامي و انتظامي بدون قيد غيبت اوليه

 

۶-گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع دانشگاهي بالاتر كه در آن به شماره و تاريخ نامه ناجا مبني بر موافقت با معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر اشاره شده باشد.

 

۷-ارائه اصل و تصوير  برگ سبز اعزام به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن

 

۸-گواهي هاي صادره از سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استانها(و وظيفه عمومي تهران بزرگ و كرج)مبني بر اينكه ذينفع حائز شرايط دريافت يكي از معافيت ها(سه برادري-موارد خاص و ...) يا كارت پايان خدمت ميباشد(خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده) و كارت وي در حال صدور است.

 

 


 

      آنچه فارغ التحصيلان بايد بدانند      

دانش آموختگان محترم جهت اطلاع ازروند صدور گواهينامه موقت خود لازم است يك هفته پس ازتحويل پرونده ازآموزش به فارغ التحصيلي به سايت اصلي دانشگاه/سامانه دانشجويي/قسمت دانشجويي/فارغ التحصيلي مراجعه ودر صورت وجود پيام، با مطالعه شرايط دريافت مدرك ازتاريخ ذكرشده به بعد با دردست داشتن كارت شناسائي ملي به اداره فارغ التحصيلي واقع در ساختمان انديشه-طبقه اول- اتاق 131 مراجعه نمايند.(درصورت عدم وجود پيام پس ازموعداعلام شد ازطريق مسئول رشته خود در آموزش و يا داخلي 2428 پيگيري نمائيد)

 

- مدارك فقط به شخص فارغ التحصيل و يا وكيل قانوني وي با ارائه كارت شناسايي ملي تحويل ميگردد

(حتي بستگان درجه اول نيز در صورت نداشتن وكالت رسمي نمي توانند مدرك دريافت نمايند.)

همزمان با تحويل گواهينامه موقت پايان تحصيلات،مدرك مقطع پايه نيز در صورت نداشتن منع قانوني تحويل مي گردد.

حدود 6 ماه پس از دريافت گواهينامه موقت (با رجوع  به سايت اصلي دانشگاه/سامانه دانشجويي/قسمت دانشجويي/فارغ التحصيلي)

از تائيد دانشنامه خود اطمينان حاصل و با دردست داشتن اصل گواهينامه موقت مراجعه نماييد (يادآوري مي شود در صورت استفاده از وام بلند مدت بايستي حداقل يك هفته قبل

از دريافت مدرك دائم تسويه شده باشد.)ضمناً تحويل دانشنامه منوط به نداشتن تعهد در مقطع قبلي،نداشتن بورسيه و هرگونه منع ديگري مي باشد.

در صورت نياز به ريزنمرات قابل ترجمه جهت خارج از كشور،صدور آن پس از تائيد دانشنامه امكان پذير است.(ضمناً هرگونه مكاتبه يا پاسخ به ايميل دانشگاه هاي خارج از كشور تنها از طريق معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي گيرد.)

- در حفظ و نگهداري از مدارك دريافتي كوشا بوده و از دراختيار گذاشتن آن به افراد غير مطمئن ( جهت جلوگيري از سوء استفاده) جداً خودداري فرماييد(صدور مدارك المثني داراي مراحل متعدد اداري ،چاپ سه نوبت آگهي در روزنامه،تهيه استشهاديه محلي ومراجعه به محضر و ...... مي باشد)

- دانش آموختگان ممتاز براي بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل كرده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه وطبق مندرجات آن اقدام نمايند.

- دانش آموختگان رشته هاي پزشكي علاوه بر موارد ذكر شده به توضيحات داده شده در پايين صفحه نيزدقت نمايند.

-دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظيفه علاوه بر موارد ذكر شده به توضيحات مربوطه درپايين صفحه نيزدقت نمايند.

- دانش آموختگاني كه به موفقيت هاي علمي ، شغلي و ... نائل مي آيند لازم است با ارائه مدارك مستند موضوع را به اداره امور فارغ التحصيلان واحد اطلاع دهند تا در مناسبت هاي مختلف از آنها در جشنها و همايشها تقدير به عمل آيد.

- چنانچه در مقاطع بالاتر پذيرفته شديد پيگيري فرمائيد كه در همان ترم اول تائيديه تحصيلي براي شما از اين دانشگاه درخواست گردد،اين اقدام باعث مي گردد مراحل فارغ التحصيلي شما در مقاطع بالاتر به طول نينجامد.

- بعد از تحويل پرونده و صدور گواهينامه درخواست استفاده از ماده 47 آئين نامه آموزشي(ترميم معدل)امكان پذير نيست.

- باتوجه به اينكه واحد خوراسگان تاكنون بيش از 50000 نفر فارغ التحصيل داشته شماره پرونده خود راكه در سمت چپ گواهينامه موقت زير عكس ذكر شده را به خاطر بسپاريد و جهت تسريع در پاسخگويي در مراجعات بعدي به مسئول مربوطه اطلاع دهيد.

 

آنچه دانش آموختگان پزشكي حتماً بايد بدانند:

انجام امور فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي شرايط خاص خود را داشته و در اولين مرحله پرونده در اداره امور فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تائيد فراغت دانشگاه از طريق سيستم پورتال،اطلاعات دانش آموخته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي انتقال مي يابد.(پيشنهاد مي گردد دانش آموختگان در اولين فرصت نسبت به تسويه حساب نهايي خود اقدام نمايند.)

در اين زمان هيچگونه مدركي در واحد صادر نمي شود اما در صورت استعلام سازمانها يا مراكز پاسخ به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.اينك براي آشنايي بيشتر به تفكيك هر رشته مراحل انجام امور اعلام مي گردد:

رشته پرستاري(مقطع كارشناسي):

حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت به سايت / http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

به اطلاع ميرساند پس از انجام طرح يا داشتن شرايط معافيت از طرح، گواهي مربوطه را به همراه 2 نسخه تصوير آن به اداره فارغ التحصيلان واحد ارائه نمائيد تا مراحل صدور مدرك آغاز شود.

رشته مامايي(مقطع كارشناسي):

طرح خدمت قانوني براي دانش آموختگان اين رشته اختياري مي باشد ليكن جهت اخذ مجوز صدور مدرك تحصيلي و دريافت آن انجام يكي از مراحل زير نياز است:

1-انجام طرح و ارائه اصل پايان طرح و 2 نسخه تصوير آن به اداره فارغ التحصيلي

جهت انجام طرح، حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت در اداره فارغ التحصيلي به سايت اعلام وضعيت خدمت مشمولين طرح به آدرس:/ http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

2-مراجعه به اداره فارغ التحصيلي و اعلام انصراف از طرح به صورت كتبي پس از دريافت اطلاعات در سايت طرح.

·در صورت تمايل به اخذ مهر نظام پزشكي،پس از تائيد فارغ التحصيلي به نظام پزشكي شهرستان خود مراجعه و درخواست نماييد تا به طور محرمانه از دانشگاه استعلام شود.شايان ذكر است پاسخ استعلام نظام پزشكي به صورت كاملاً محرمانه مي باشد لذا از مراجعه حضوري و پيگيري خودداري فرمايند.

رشته دندانپزشكي (مقطع دكتراي عمومي):

حدود 2 هفته پس از تائيد فراغت به سايت / http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است " جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

فارغ التحصيلان ذكور اين رشته كه از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند بلافاصله پس از تحويل پرونده ميتوانند در اداره فارغ التحصيلي واحد پيگيري نامه لغو معافيت تحصيلي خود باشند.

· در صورت تمايل به اخذ مهر نظام پزشكي،پس از تائيد فارغ التحصيلي به نظام پزشكي شهرستان خود مراجعه و درخواست نماييد تا به طور محرمانه از دانشگاه استعلام شود .شايان ذكر است پاسخ استعلام نظام پزشكي به صورت كاملاً محرمانه مي باشد لذا از مراجعه حضوري و پيگيري خودداري فرمايند.

به اطلاع ميرساند پس از انجام طرح يا داشتن شرايط معافيت از طرح ،گواهي مربوطه را به همراه 2 نسخه تصوير آن براي به اداره فارغ التحصيلان واحد ارائه نمائيد تا مراحل صدور مدرك آغاز شود. (دانش آموختگان مرد مشمول خدمت نظام وظيفه لازم است به همراه اين مدرك اصل و 2 نسخه تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت را نيز ارائه نمايند)

· رشته هاي تخصص دندانپزشكي و كارشناسي ارشد پرستاري:

از كامل بودن مدارك در پرونده آموزشي از جمله تائيديه تحصيلي مقطع پايه اطمينان حاصل نموده و:

1-در صورت انجام طرح قبل از تحصيل مقطع فعلي و نداشتن تعهد به محل تحصيل مقطع قبلي :از وجود گواهي پايان طرح،دانشنامه مقطع قبلي،مجوز تحويل مدرك تحصيلي مقطع قبلي در پرونده اطمينان حاصل نماييد.

2- در صورت انجام طرح قبل از تحصيل مقطع فعلي و داشتن تعهد به مقطع قبلي : از وجود گواهي پايان طرح در پرونده اطمينان يابيد ضمناً پس از انجام تعهدات به محل تحصيل قبلي خود مراجعه و دانشنامه به همراه مجوز صدور آن را دريافت و به اداره فارغ التحصيلي اين واحد تحويل نمائيد تا مراحل صدور مدرك شما آغاز گردد.

3-در صورت توقف طرح و يا عدم انجام طرح در مقطع قبلي، يك ماه پس از تائيد فراغت به سايت   http://tims.behdasht.gov.ir/tft مراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

    تـرم آخـري ها حتماً بخوانند

     با ابراز خرسندي از موفقيت شما در گذراندن دوره فعلي وآرزوي توفيق در مقاطع بالاتر نكات ذيل به منظور سهولت درامورفارغ التحصيلي به اطلاع مي رسد:

1.ازكامل بودن مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي اطمينان حاصل نمائيد.(بدون مدرك پايه و تائيديه آن ، مدرك مقطع بالاتر صادرنمي گردد.)

       2-مندرجات مدرك مقطع پايه و تائيديه آن دقيقاً با شناسنامه و كارت شناسائي ملي همخواني داشته باشد.( به عنوان مثال كد ملي 10 رقمي است، در مداركي كه به   جاي شماره شناسنامه ،شماره ملي ذكر شده تعداد ارقام آن كمتر از 10 رقم باشد قابل قبول نيست.)

       3  -در صورتيكه پرونده تحويلي به اداره فارغ التحصيلي بدون فتوكپي كارت شناسائي ملي باشد به آموزش برگشت و مدرك صادر نمي   گردد.

        4-براساس بخشنامه هاي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در مقاطع كارشناسي و كارداني به ميانگين كمتر از 12 و در مقطع كارشناسي ارشد به ميانگين كمتر از14 مدرك تعلق نمي گيرد.

       5- آدرس و تلفن هاي ذكر شده در فرم تسويه حساب بايد خوانا باشد ودرصورت تغيير آن اطلاع دهيد(.ذكر تلفن همراه خود يا يكي ازبستگان نزديك جهت تماس  فوري لازم است.)

     6-رعايت نكردن مقررات آموزشي در واحدگيري و پيشنيازها باعث عدم صدور مدرك تحصيلي مي شود لذا موكداً توصيه مي گردد   چنانچه موردي وجود دارد به شوراي آموزشي اطلاع دهيد تا درپايان تحصيلات ،بدون وقفه مدرك تحصيلي صادر گردد.

       7-پشت نويسي عكسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها مي شود، لذا عكس ها به صورت چهره به چهره در پاكت گذاشته شود،ضمناً عكس فتوكپي رنگي و كامپيوتري قابل قبول نمي باشد.(عكسها بارعايت موازين اسلامي و عرف دانشجوئي،باشد.)

تذكر مهم: چنانچه قصد داريد عكس جديد و با شرايط فوق روي مدرك شما الصاق گردد حتماً عكسهاي قبلي را از مسئول رشته خود دريافت نمائيد تا اشتباهاً استفاده نگردد.

    

     8- هرگونه مغايرت شناسنامه با اطلاعات آزمون ورودي بايد با مدارك مستدل رفع شده باشد.

     9-چنانچه قصد تغيير در مندرجات شناسنامه از جمله حذف پسوند شهرت را داريد قبل از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي اقدام شود.

 

       10-مدرك فارغ التحصيلي فقط به شخص فارغ التحصيل يا وكيل قانوني وي با اخذ امضاء و اثر انگشت تحويل مي گردد.

     11 -  درخواست ريزنمرات قابل ترجمه، پس از صدور دانشنامه امكان پذير است.

       12-   به فارغ التحصيلانيكه از وام بلندمدت استفاده كرده اند گواهينامه موقت تحويل مي گردد، اما تحويل دانشنامه منوط به تسويه وام مي باشد.

     13-اسامي دانش آموختگاني كه به موفقيت هاي علمي،شغلي و ...نائل آمده اند در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت مي گردد،لطفاً موارد را به صورت مستدل به اداره امور فارغ التحصيلان اطلاع دهيد تا نسبت به تقدير در جشن ها اقدام شود.

    14-پس از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي بلافاصله گواهينامه پايان تحصيلات صادر مي گردد ،لذا چنانچه تمايل به استفاده از ماده ۴۷ آئين نامه آموزشي

( ترميم معدل) را داريد قبل از ارسال پرونده اقدام نمائيد،پس از صدور گواهينامه تغيير در آن امكان پذير نيست.

     15- دانش آموختگان ممتاز جهت بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل نموده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه و طبق   مندرجات آن اقدام نمايند.

    قابل توجه دانش آموختگان ذكوري كه مشمول خدمت بوده اند و در زمان تحصيل از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند

 فارغ التحصيلان ذكور(مرد) دانشگاه مي توانند با ارائه يكي ازمدارك زير،مدارك فارغ التحصيلي اعم از گواهينامه موقت،دانشنامه وريزنمرات قابل ترجمه رادريافت نمايند:

۱-كارت پايان خدمت دوره ضرورت و كارت معافيت دائم

 

۲-كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن(بدون غيبت اوليه)

 

۳-گواهي اشتغال به خدمت يا تحصيل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- آموزش و پرورش- سازمان كشتيراني ج.ا.ا -آموزشگاه فنون هواپيمايي در ارتباط با متعهدين خدمت در سازمانهاي مذكور(موضوع مواد ۶-۷-۸-۹ قانون وظيفه عمومي) و همچنين گواهي اشتغال به خدمت در مشاغل قضايي براي فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضايي موضوع ماده واحده مربوطه مصوب ۹/۱۱/۷۳ مجلس شوراي اسلامي

 

۴-گواهي نيروهاي نظامي وانتظامي مبني براستخدام در نيروهاي مذكور

 

۵-گواهي اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نيروهاي نظامي و انتظامي بدون قيد غيبت اوليه

 

۶-گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع دانشگاهي بالاتر كه در آن به شماره و تاريخ نامه ناجا مبني بر موافقت با معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر اشاره شده باشد.

 

۷-ارائه اصل و تصوير  برگ سبز اعزام به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن

 

۸-گواهي هاي صادره از سازمان وظيفه عمومي يا معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استانها(و وظيفه عمومي تهران بزرگ و كرج)مبني بر اينكه ذينفع حائز شرايط دريافت يكي از معافيت ها(سه برادري-موارد خاص و ...) يا كارت پايان خدمت ميباشد(خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده) و كارت وي در حال صدور است.

 

 


 

۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
Powered by DorsaPortal